Fødsel, dåb, navngivelse, navneændring og nye attester

Fødsel

I forbindelse med fødsel modtager præsten fødselsanmeldelse direkte fra hospitalet, hvorefter fødslen kan registreres. 

Når forældrene ikke er gift, skal der efter fødslen udfyldes en “omsorgs– og ansvarserklæring”. Dette skal ske inden fjorten dage efter fødslen og gøres på Åbner eksternt link i et nyt vindueborger.dk.

Hvis fristen på fjorten dage overskrides sendes sagen til Statsforvaltningen.

Dåb eller navngivelse

Ved ønske om dåb (og eventuel navngivning i den forbindelse) kontaktes sognepræsten med hvem de nærmere omstændigheder aftales. Ved ønske om navngivning uden dåb udfyldes blanket på Åbner eksternt link i et nyt vindueborger.dk

Navneændring

Ved ønske om navneændring udfyldes blanket på Åbner eksternt link i et nyt vindueborger.dk. I forbindelse med navneændring opkræves der et gebyr, som også betales på Åbner eksternt link i et nyt vindueborger.dk. Hvis der ønskes navneændring i forbindelse med vielse er det gratis.

Nye attester

Attester kan bestilles på borger eller ved personligt fremmøde på præstekontoret med behørig legitimation.