Konfirmation

Man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål om konfirmationen og forberedelse til konfirmationen.

I Faster sogn er konfirmationen, mens man går i 7. klasse.

Mød i øvrigt op til gudstjenesten med efterfølgende konfirmandindskrivning – typisk i august måned.

 

Konfirmation i Faster Kirke de kommende år

2018: 8. april (1. søndag efter påske)

2019: 5. maj (2. søndag efter påske)

Fra 2018 vil konfirmationsdatoerne komme til at følge kirkeåret. I lige år konfirmeres Faster 1. søndag efter påske - i ulige år 2. søndag efter påske

 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sognepræsten Åbner internt link i det nuværende vinduekontakt