Vielse

Hvis man ønsker at blive viet i kirken, kontaktes sognepræsten i vielsessognet.

Ønsker man navneændring i forbindelse med vielsen gøres dette på Åbner eksternt link i et nyt vindueborger.dk

Vedrørende eventuel pyntning af kirken kontaktes graveren for nærmere aftale.