Medlemskab af folkekirken

Indmeldelse

Ved dåben bliver man optaget i Den Danske Folkekirke.

Er man allerede døbt, kan indmeldelse/genindtræden finde sted ved personlig henvendelse til en præst.

Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sig af Folkekirken, kan man henvende sig personligt på Kirkekontoret, eller man kan sende en skriftlig anmodning om udmeldelse hertil. Anmodningen kan også fremsendes pr. mail med Fødsels- og Dåbsattesten som vedhæftet fil.

Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kordegn og kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke.

Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.