Menighedsrådsvalg

Evt. lister til menighedsrådsvalget skal afleveres til Kristen Højbo Jansen, Egerisvej 9, Faster, i tidsrummet fra d.  21. september til tirsdag d. 27.  september kl. 19.00

Luther og reformationen

Faster Kirke indbyder i anledning af den forestående reformationsfejring til fire foredrag i efteråret 2016.

Her vil vi stille skarp på, hvilken tid reformationen udspillede sig på, hvad der skete og hvilken betydning det har for os i dagens Danmark.

Foredragene begynder kl. 19.30. Vi slutter med kaffe og det er gratis at deltage .

Foredragene finder sted i Kirkehuset i Faster.

Alle er velkommende

Torsdag d. 6. oktober: Reformationen, der ændrede verden,

ved Leif Kofoed, tidligere efterskolelærer.

Torsdag d. 27. oktober: Luthers syn på Dåb og Nadver,

ved Jens Simonsen, tidligere provst.

Torsdag d. 1. december: Luther-Person, historie, teologi,

ved Gert Nicolajsen, sognepræst

Babysalmesang

I efteråret indbyder Faster kirke i samarbejde med Borris kirke til babysalmesang. Gennem sang, musik,
dans og rytmik stimuleres barnets sanser og dets sprog, kreativitet og kropsforståelse udvikles.
Til babysalmesang vil vi synge nogle af vore kendte salmer, gøre brug af lydeffekter, fagter og dans med
børnene.
Babysalmesang er for den lille baby og en forælder. Alle kan være med. Det kræver hverken smuk eller
trænet sangstemme, eller forhåndskendskab til salmerne. Dem lærer vi hen ad vejen.
Babysalmesangen er tirsdage i uge 43-50 fra kl. 9.30-10.15 ved Faster kirke. Efter babysalmesang vil
der være tid til kaffehygge.
Babysalmesangen tilrettelægges af organist Anette Kjærgaard og Agnete Mouridsen vil spille til salmerne.

Næste gudstjeneste

25/9 kl. Ingen