Gudstjenester

25.02.2018 09.00

Ældrecafé i Faster Kirkehus

Hvem:       60 år og ældre

Hvad:        Hyggeligt samvær med snak og kaffe 
                 Kreative sysler og spil
                 Sang, tanker om livet og en masse andet
                 Et fællesskab der favner bredt - her er plads til
                 forskelligheder, tag gerne naboen med!

Hvornår:   Onsdage i ulige uger fra kl. 9.30 - 11.30
                 

Kørsel:     Der er mulighed for kørsel både ud og hjem ved
                behov - kontakt senest dagen før
                Elsie og Poul Holm tlf. 6178 4055 eller
                Jørgen Jensen tlf.  6171 4058

Jeg glæder mig til at have fællesskab med jer!

Anette Overgaard
Kirke og kulturmedarbejder i Faster Kirke
tlf. 2380 0069

Minikonfirmander

I januar er det blevet tid til opstart af dette års minikonfirmander.

Minikonfirmandundervisning er for elever i 3. klasse, hvor der gennem leg og læring opnås en større fortrolighed med kristendommen.

Traditionen tro har minikonfirmanderne afslutning til gudstjenesten palmesøndag den 25. marts.

Simon Møller Olesen