Nyheder og kommende arrangementer

Vi tar på udflugt lørdag d. 9. maj

Årets menighedsudflugt for Faster Kirke går i år til Silkeborg. Her vil vi se papirfabrikken, sejltur på Silkeborg søerne samt Silkeborg Kirke ved præst Leif Kristiansen.

Se hele program Initiates file downloadher

Kirkegårdsvandring mandag d. 11. maj 18.30 - 20.00

Lokale beboer vil fortæller om personer og slægter der ligger begravet på kirkegården.

En aften hvor vi lader historien fortælle.

Alt efter hvor mange der kommer, vil der blive delt op i grupper på 5-10 personer, så der kan blive tid til fortælling og udveksling af viden.

Knud Erik vil også fortælle lidt om kirkegårdens opbygning og hvordan den fungerer.

Vi slutter af med en kop kaffe og et stykke brød.Vi håber rigtig mange har lyst til at være med.

Faster Sognearkiv og Faster Kirke

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 10.30

2. pinsedag d. 25. maj holdes der friluftsgudstjeneste
i Møllegårdsskoven i Borris.
Efterfølgende fællesspisning.
Pris: 50 kr. for mad og drikke pr. voksen.
Medbring: Tæppe/stol.

Næste gudstjeneste

26.04.2015 kl. 19.00