Gudstjenester

22.04.2018 10.30
27.04.2018 Ingen
29.04.2018 10.30

Børneaktiviteter

Der vil være børneaktiviteter i kirkehuset under prædiken følgende datoer

22. April

  6. Maj

Ældrecafé i Faster Kirkehus

Hvem:       60 år og ældre

Hvad:        Hyggeligt samvær med snak og kaffe 
                 Kreative sysler og spil
                 Sang, tanker om livet og en masse andet
                 Et fællesskab der favner bredt - her er plads til
                 forskelligheder, tag gerne naboen med!

Hvornår:   Onsdage i ulige uger fra kl. 9.30 - 11.30
                 

Kørsel:     Der er mulighed for kørsel både ud og hjem ved
                behov - kontakt senest dagen før
                Elsie og Poul Holm tlf. 6178 4055 eller
                Jørgen Jensen tlf.  6171 4058

Jeg glæder mig til at have fællesskab med jer!

Anette Overgaard
Kirke og kulturmedarbejder i Faster Kirke
tlf. 2380 0069

Minikonfirmander

I januar startede dette års minikonfirmander op.

Minikonfirmandundervisning er for elever i 3. klasse, hvor der gennem leg og læring opnås en større fortrolighed med kristendommen.

Traditionen tro har minikonfirmanderne afslutning til gudstjenesten palmesøndag den 25. marts.

Simon Møller Olesen

 

 

Kirkegårdsvandring

Mandag den 14.maj kl. 19.00-20.30
Tradition tro arrangerer Faster Sogne Arkiv og Faster kirke kirkegårdsvandring.
• Lokale vil fortælle om slægter eller personer der ligger på Faster kirkegård.
• Under kaffen vil der være et diasshow og lidt fortælling om vores kirke igennem tiden.
En aften hvor vi lader minderne komme frem og historien fortælle. 
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage.
Faster Sogne Arkiv og Faster kirke

Pinsegudstjeneste

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 21. maj kl. 10.30
i Møllegårdsskoven i Borris
Efterfølgende fællesspisning.
Pris: 30 kr. for mad & drikke pr. voksen.
Medbring: Tæppe/stol