Juletræs tænding

 

søndag den 29. november i Faster Kirke

Kl. 16.00 Gudstjeneste ved Simon M. Olesen

Derefter går vi sammen til juletræet, hvor der er fællessang.

Kl. 17.00 er der festlig fællesspisning i Forsamlingshuset.

Mon ikke julemanden lægger vejen forbi!

Menu: Flæskesteg med tilbehør og derefter ris à la mande.

Pris: 75.- kr. for voksne og 25.- kr. for børn under 14 år.

Tilmelding til fællesspisning inden den 23. november

på tlf. 97 364135 - 60863524 eller helgaingridhansen@

gmail.com - ved senere tilmelding koster det 25 kr. ekstra

pr. person.

Arrangører: Aktiv Faster, Faster Forsamlingshus

og Faster Menighedsråd

De ni læsninger, søndag d. 13. december kl. 16.30

I 1920 i Cambridge begyndte traditionen med De Ni Læsninger, som nu har bredt sig udover den hele jord. Ideen bag er, at vi gennem sang, musik og læsninger fra bibelen fintuner eller stiller ind på hvad julens budskab er. Læsningerne skildrer Guds frelseshistorie begyndende med skabelsen og frem til Jesu fødsel, hvor salmer og musik spiller med som over– og undertoner i det bibelske budskab.

Korister og musikere søges:

I forbindelse med De Ni Læsninger vil der bliver oprettet et lejlighedskor, der skal synge nogle af salmerne.

Der kræves ikke nogen større sangstemme, men blot lyst til og mod på at synge i kor. Til De Ni Læsninger skal der også være musik af forskellige slags. Derfor søger vi musikere, som har lyst til at medvirke. Musikken tilpasses efter instrumenter, så hvad enten du spiller violin, trompet, guitar eller noget helt fjerde, håber vi, du har lyst at være med.

Hvis du har lyst at være med, kan du henvende dig til vores organist Agnete Mouridsen 97 36 21 77

Næste gudstjeneste

29/11 kl. 16.00