Gudstjenester

11.12.2016 Ingen
18.12.2016 kl. 09.00
24.12.2016 kl. 15.30

Babysalmesang

I efteråret indbyder Faster kirke i samarbejde med Borris kirke til babysalmesang. Gennem sang, musik, dans og rytmik stimuleres barnets sanser og dets sprog, kreativitet og kropsforståelse udvikles. Til babysalmesang vil vi synge nogle af vore kendte salmer, gøre brug af lydeffekter, fagter og dans med børnene.

Babysalmesang er for den lille baby og en forælder. Alle kan være med. Det kræver hverken smuk eller trænet sangstemme, eller forhåndskendskab til salmerne. Dem lærer vi hen ad vejen.

Babysalmesangen er tirsdage i uge 43-50 fra kl. 9.30-10.15 ved Faster kirke. Efter babysalmesang vil der være tid til kaffehygge.

Babysalmesangen tilrettelægges af organist Anette Kjærgaard og Agnete Mouridsen vil spille til salmerne.

Menighedsrådet fra d. 27. November

Formand:                                      Margit Kristensen

Næstformand:                               Brian Holk

Kasserer & Kirkeværge:                Kristen Jansen

Kontaktpersoner:                         Eva Vestergaard

                                                    Simon Olesen

Sekretær:                                    Simon Olesen

Menigt medlem:                           Conny Bøndergaard

Fastelavn

Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Aktivitetshuset

Vi starter festlighederne med familiegudstjeneste i aktivitetshuset.

Kl. ca.14.45 vil der blive serveret kaffe/te og saftevand + fastelavnsboller. Derefter skal vi have afgjort hvem der i år, skal løbe med sejren som kattekonge og prinsesse i de forskellige aldersgrupper.
Der er naturligvis også en tønde til de voksne.

Vi slutter dagen med præmieoverrækkelse.

Der vil i år ikke blive uddelt præmie til bedste udklædning.

Pris: Børn op til 7. kl. 20 kr. / Voksne 40 kr.