Præster

SMO: Simon Møller Olesen

MJ: Martin Jensen

Gudstjenester i Faster Kirke

29.10.2017 – 20. søndag efter trinitatis

kl. 16.30

SMO   Spaghettigudstjeneste & 5 års dåbsjubilarer

05.11.2017 – Alle Helgens dag

kl. 10.30

SMO   Samkørsel

12.11.2017 – 22. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen   Borris kl. 10.30 med børneaktiviteter & kirkekaffe

19.11.2017 – 23. søndag efter trinitatis

kl. 09.00

Poul Ivan Madsen

26.11.2017 – Sidste søndag i kirkeåret

kl. 10.30

SMO   Børneaktiviteter, samkørsel & kirkekaffe